Դասընթացներ
Գրավոր թեստի և բանավոր հարցման հիման վրա ուսանողները բաժանվում են համապատասխան խմբերի, որոնց քանակը 6-ից չի գերազանցում: Դասընթացները նախատեսված են բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խոսել հայերեն:
Ավելին
Գրանցում
Եթե դուք արդեն կատարել եք դասընթացի ընտրությունը, խնդրում ենք լրացնել գրանցման ձևը և սեղմել "Register" կոճակը: Մենք Ձեր գրանցումը կհաստատենք էլ.փոստով: Խնդրվում է ձևը լրացնել լատինական տառերով:         
Ավելին
Կապ
Հասցե: ՀՀ, Երևան Հեռ. (+374) 91 43 73 90   Էլ. փոստ ՝ contact@ldt.am  
Ավելին

Ընդհանուր պայմաններ

 

Ընդհանուր պայմաններ դասընթացների համար

 

Ընտրված դասընթացի վարձը պետք է վճարվի ամբողջությամբ` նախքան դասերը սկսելը: 

Գրանցումը չեղյալ համարելու դեպքում գանձվում է հետևյալ տուգանքը.  

  7 - 5 օր մինչև դասերի սկսվելը - 15% ընդհանուր գումարից 

  2 - 1 օր մինչև դասերի սկսվելը - 30% ընդհանուր գումարից  

Դասընթացներին չներկայանալու, կամ դասերից առաջին իսկ օրը հրաժարվելու դեպքում գումարը ետ չի վերադարձվում: Իսկ եթե ուսուցումը ընդհատվում է ուսանողի կամքով, ապա գումարի մնացած մասը չի վերադարձվում: 

 

Ընդհանուր վարձավճարի մեջ մտնում են`

1. դասերի գինը 

2. թեստերի գինը 

3. ավարտական վկայականի գինը 

4. դասագրքերի գինը, միայն հայերեն սովորողների համար:

 

Ընդհանուր պայմաններ թարգմանության համար


§   Թարգմանության մեկ էջը 1800 նիշ է կամ 200 բառ

§   Էջերի քանակը որոշվում է թարգմանվող նյութի հիման վրա  

§   Ըստ տեքստի բարդության մեկ թարգմանիչն օրական կարող է թարգմանել 5-6 էջ 

§   Շտապ թարգմանության առաջարկները կատարվում են 50-100% հավելավճարով 

§ Թարգմանության վճարը կատարվում է հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա` 3-5 բանկային օրվա ընթացքում